Isännän kokemuksia 450 XL:stä

Timo Pukkila Pohjois-Kymenlaaksosta on nyt ensimmäisen täyden hakkuukauden käyttänyt HYPRO 450 XL:ää ja koonnut samalla kokemuksiaan ja faktoja koneesta. Koneessa on kuutioiva mittalaite ja 6 m syöttönosturi.

60-vuotiaan isännän päivätyötahti ”makkaranuotiotaukoineen” oli keskim. 3 tuntia kaatoa ja 6 tuntia hyprottelua, jolla käsiteltiin 100-150 runkoa. Kiintoja tuli päivässä ensiharvennuksella 10 – 15m3 ja toisessa harvennuksessa noin 15 – 25m3. Puiden keskimääräinen litratilavuus oli 150.

Tässä aiempaa kertomusta:

”Ensiharvennuskohteella poistuma oli noin 500r/ha. Pääpuulajina oli koivu mänty ja kuusi. Koivua tuli eniten. Pohja oli ennakkoraivattu.

Ajouraväliksi tehtiin pääsääntöisesti 40 m. Myös 20 m ja 60 m ajouraväliä kokeiltiin. Helpoin tapa tehdä oli 20 m uraväli, koska vinssausaika jää silloin pienemmäksi. Mielestäni 40 m ajouraväli sopii ensiharvennukseen parhaiten, koska puustoa jää hiukan enemmän kasvamaan verrattaessa 20 m uraan. Taas 60m uraväli on liian pitkä. Kuusikossa tulee helposti juurenniskavaurioita pitkällä vinssausmatkalla. Samoin sopivien välien löytäminen on jo vaikeaa.

Hakkuutekniikka muodostui harjoittelun jälkeen siten, että ajouraa avattiin ensin noin 20- 30 m. Puut kaadettiin kohtisuoraan ajouraan tai hiukan takaviistoon. Myös uran suuntaisesti kaadettiin puita. Niin, että ne sai nosturilla nostettua koneelle. Ensimmäinen kierros takaperin ja toinen puoli puitiin sitten ajamalla etuperin.

Kaiken kaikkiaan kaadot onnistuivat aika hyvin ja pahoistakin paikoista saatiin puut vinssattua. Ensiharvennuksen puut ovat sen verran kevyitä, että nosturilla oli aika helppo työ myös siirrellä niitä puita joiden kaato ei koneelle aivan onnistanut. Uran avauksessa puitiin myös vastakkaiselta puolelta, jotta kasoille saatiin tilaa.

Tuottavuus oli seuraava:

– poistettu puumäärä: 4070 runkoa
– kiintokuutiot 405 m3 (tehdasmitta)
– kiintokuutiot päivässä 13 m3
– hakkuupäiviä: 31 päivää
– hypron käyntiaika päivässä 5,7 tuntia
– runkoja päivässä 131 kpl
– paras päivä 175 runkoa /6,5h koivukuitu

Puiden ajo nopeutui selkeästi verrattaessa manuaalihakkuuseen. Tarkoitan tällä vyöhykkeelle kasausta. Arvioitu hyöty Hypron hyväksi oli noin yksi päivä. Hypron kasat ovat isoja.

Mittalaite toimi riittävän tarkasti, heittoa tukkia tehdessä tuli noin 1-3cm. Paksuusmittaus vaihtelee kelin, puun tiheyden ja mutkaisuuden mukaan. Nyt käytössä olevat arvot ovat: rullat kiinni min. 7cm, keskimitta 20cm ja rullat auki max. 28cm. Käytännössä paksuusmittausta ei useinkaan tule seurattua, vaan silmä kertoo paksuuden luotettavammin.

Koneen huolto: koneeseen tuli kaksi öljyvuotoa, jotka aiheutti löystynyt liitin. Yksi ketju katkesi pakkasella. Laippa toimii vielä, mutta alkaa jo olla loppu. Vinssin vaijeri katkesi, koska syksyllä vaijeri tapasi teräviin kiviin ja oli jatkuvassa maakosketuksessa. Talvella, kun lunta on noin 45cm ei ole ollut mitään ongelmia vaijerin kanssa.

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen ostokseen ja ostaisin koneen, jos sellaista ei minulla olisi.

Liitteenä kuva Hypron tekemästä ajourasta. (Klikkaa isommaksi!)

Mielelläni kerron lisää, jos joku on asiasta kiinnostunut. Savotta jatkukoon. Terveisin Timo Pukkila”Pukkilan hakkuujälkeä