HYPRO:lla käytäväharvennuksiin

Klikkaa kuva isommaksi

Hypron omistajilta eri puolilta maata tulee hyvää palautetta ja innostavia viestejä.

Tervolassa uutta konettaan käyttöön viritellyt isäntä oli sattumalta lukenut Metsäkeskuksen artikkelin käytäväharvennusmallin eduista. Mallissa kiinnitetään erityisesti huomiota tuottavuuteen sekä hyvään korjuujälkeen. Isäntä oli tyytyväinen Hypron hankintaan, koska yleinen suuntaus näyttää nyt suosivan monimuotoisia hakkuita, joissa korjuujäljen laatua painotetaan. Hypron keveyden ja vinssiyhdistelmän ansiosta hakkuut voidaan haluttaessa tehdä miltei jälkiä jättämättä. Myös ajokerrat vähenevät, kun puut saadaan valmiiksi isoihin kasoihin ajouran varteen.

Metsäkeskuksen artikkeli on luettavissa tästä linkistä:  metsakeskus.fi/uutiset/kaytavaharvennus

Oripään OKRA-maatalousnäyttelyssä heinäkuun alussa osastollamme on nähtävänä uusi Hypro 300. Elo-syyskuun vaihteen METKO:ssa Jämsässä nähtävillä on Hypron kaikki mallit. Myös tehtaan edustaja on Metkossa paikalla; tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan!