EU-hankinnan ALV

Olemme välittäneet jo useita vuosia koneita Suomeen monista EU-maista. Vaikka kaupan yhteydessä opastamme ostajia alv-kuvioista, asiakkaamme ovat joskus epätietoisia, miten konehankinnat alv:n osalta merkitään veroilmoitukseen.

Pääperiaatteet yhteisökaupassa:

Myyntimaassa myyjä tarkistaa EU:n järjestelmästä, onko ostajalla toiminnalleen y-tunnus / ALV-nro voimassa. Sen jälkeen kone voidaan myydä Suomeen suoraan ilman alv:a, merkinnällä alv 0 %.

Ostajan on ilmoitettava yhteisöhankinta ja siitä suoritettava arvonlisävero arvonlisäveroilmoituksella, vaikka maksettavaa veroa ei jäisi vähennysoikeuden vuoksi. Yhteisöhankintoja ei ilmoiteta yhteenvetoilmoituksella.

Ostaja ilmoittaa alv-ilmoituksessaan hankintahinnan ja voimassaolevan verokannan mukaisen alv-summan. (Yleensä 24 %)

ALV-ilmoituksessa kauppa huomioidaan siis yhteensä kolmessa kohdassa

1) Hankintahinta (esim. 15.000 €) ilman alv:a kohtaan ”Tavaraostot muista EU-maista”.

2) Hankinnan alv (3.600 €) kohtaan ”Vero tavaraostoista muista EU-maista”

3) Vähennettävä alv (3.600 €) kohtaan ”Verokauden vähennettävä vero”

Eli alv:a ei makseta eikä hyvitetä missään kohdassa, koska kohtiin 2 ja 3 merkitään samansuuruinen, toisensa kumoava summa.

Jos em. merkintöjen teko unohtuu, verottaja muistuttaa asiasta – ja voi lisätä muistutusmaksun.

Tärkeä asia muistaa: Jos ostaja joskus myy koneen Suomessa, myyntihintaan on muistettava lisätä myyntihetken mukainen alv. Verottaja tulee joka tapauksessa perimään myynnistä alv:n kuten muistakin myynneistä.

Yllämainitut tiedot sitoumuksetta. Ajantasaista ja tarkempaa tietoa saat osoitteesta https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48691/arvonlis%c3%a4verotus-eu-tavarakaupassa/